Żywy różaniec PDF Drukuj Email

Papieskie Intencje Ewangelizacyjne na rok 2017


Film z wyjaśnieniem marcowej intencji papieskiej.


Intencja na styczeń 2017:
Za ewangelizację: Za wszystkich chrześcijan, aby wierni nauczaniu Pana, poprzez modlitwę i miłosierdzie, dążyli do przywrócenia pełnej jedności i wspólnie przeciwstawiali się współczesnym problemom ludzkości.


Intencja na luty 2017:
Ogólna: Za wszystkich ludzi cierpiących, szczególnie za ubogich, uchodźców, i społecznie wykluczonych, aby w naszych wspólnotach znaleźli przyjęcie i pocieszenie.


Intencja na marzec 2017:
Za ewangelizację: Za prześladowanych chrześcijan, aby doświadczyli wsparcia całego Kościoła poprzez modlitwę i pomoc materialną.


Intencja na kwiecień 2017:
Ogólna: Za młodych, aby potrafili wspaniałomyślnie odpowiedzieć na swoje powołanie, biorąc pod uwagę również możliwość poświęcenia się Panu w kapłaństwie lub życiu konsekrowanym.


Intencja na maj 2017:
Za ewangelizację: za chrześcijan Afryki, aby dawali świadectwo pojednania, sprawiedliwości i pokoju na wzór Jezusa miłosiernego.


Intencja na czerwiec 2017:
Ogólna: Za przywódców narodów, aby podjęli skuteczne działania w celu zakończenia handlu bronią, pociągającego za sobą wiele niewinnych ofiar.


Intencja na lipiec 2017:
Za ewangelizację: Za naszych braci i siostry, którzy oddalili się od wiary, aby dzięki naszej modlitwie i naszemu ewangelicznemu świadectwu ponownie odkryli obecność Pana bogatego w miłosierdzie oraz piękno życia chrześcijańskiego.

Intencja na sierpień 2017:
Ogólna: Za współczesnych artystów, aby ich dzieła, owoc ich talentu, pomagały nam wszystkim odkrywać piękno stworzenia.

Intencja na wrzesień 2017:
Za ewangelizację: Za nasze parafie, aby ożywiane duchem misyjnym były miejscami przekazywania wiary i dawania świadectwa miłosierdzia.

Intencja na październik 2017:
Ogólna: Za wszystkich pracujących, aby mieli zapewniony szacunek i ochronę swoich praw, a bezrobotnym była dana możliwość przyczynienia się do budowania dobra wspólnego.

Intencja na listopad 2017:
Za ewangelizację: Za chrześcijan Azji, aby dając świadectwo Ewangelii, poprzez słowa i czyny, popierali dialog, pokój i wzajemne zrozumienie, szczególnie z członkami innych religii.

Intencja na grudzień 2017:
Ogólna: Za osoby starsze, aby poprzez swoja mądrość i doświadczenie, dzięki wsparciu swoich rodzin i wspólnot chrześcijańskich, współpracowały w przekazywaniu wiary i wychowaniu nowych pokoleń.


 

Rodziny Diecezji Pelplińskiej

 

Wspólnoty Młodzieżowe

Schola MARGARETKI

Pielgrzymka do Lourdes

Światowe Dni Młodzieży

Szukaj w serwisie

Gościmy on-line

Naszą witrynę przegląda teraz 29 gości