Odsłonięcie pomnika ks. ppłk. Józefa Wryczy Drukuj

4 grudnia odsłonięto i pobłogosławiono pomnik ks. ppłk. Józefa Wryczy

W niedzielę 4 grudnia w 50 rocznicę śmierci  odsłonięty został pomnik ks. ppłk. Józefa Wryczy.  Mszę św. za zmarłego kapłana odprawił ks. infułat Tadeusz Brzeziński. Homilię wygłosił ks. ppłk. Piotr Gibasiewicz, kapelan garnizonu grudziądzkiego. Ks. Józef Wrycza urodzony w 1884r. już w czasie zaborów działał na rzecz odzyskania niepodległości a w okresie międzywojennym okazał się niezwykle aktywnym działaczem społecznym i patriotycznym. Kazanie wygłoszone w obecności gen. Hallera podczas słynnych Zaślubin Polski z Morzem "przeszło do historii Kaszub i Polski". W czasie II wojny światowej prześladowany był przez Niemców za działalność patriotyczną, po aresztowaniu udaje mu się uciec i ukryć się dzięki pomocy parafian. Na przełomie lat 1940-1941 zetknął się z przywódcą Tajnej Organizacji Wojskowej „Gryf Kaszubski” prof. Józefem Dambkiem a już w lipcu 1941r. ks. J. Wrycza został wybrany I prezesem Rady Naczelnej nowopowstałej Tajnej Organizacji Wojskowej „Gryf  Pomorski”. W latach powojennych zajął się antykomunistyczną konspiracją niepodległościową reprezentowaną przez delegaturę sił zbrojnych. Występował również przeciwko sowietyzacji Polski. Swoją odwagę czerpał z wiary.

Po Mszy św. przed kościołem pobłogosławiono i odsłonięto pomnik ks. ppłk. Józefa Wryczy. Inicjatorem i fundatorem pomnika jest tucholskie Kurkowe Bractwo Strzeleckie.

W uroczystości oprócz delegacji władz państwowych, samorządowych, organizacji patriotycznych, mieszkańców Kaszub i Borów Tucholskich wzięli udział także członkowie rodziny ks. Józefa Wryczy.

Galeria zdjęć