Kościół


Wyk. W.Reszkowski ISONET

Diecezja Pelplińska

Spotkania z terapeutą

 

Osoby uzależnione mogą spotkać się z księdzem Ireneuszem, terapeutą od uzależnień, w każdy wtorek, w godz. 15.00-17.00 w plebanii, wejście od strony ul. Garbary.

Radio Głos

kujawsko-pomorskie.pl

 

Koncert finałowy 27.08.2017 PDF Drukuj Email

Marcin Armański – organy solo

Johann Sebastian Bach (1685-1750)

- Toccata i fuga d-moll BWV 565

- Chorał z kantaty 208

Felix Mendelssohn (1809 – 1847)

- Marsz F-dur

- „Pieśń bez słów” As-dur

-  Scherzo  ze „Snu nocy letniej”

Eugen Gigout  (1844-1925)

- Toccata h-moll

Orkiestra MOSG pod dyr. Jarosława Rywalskiego

Leon Landowski - marsz "Wiwat"

Tomohiro Tatebe - Concert March "Take Off II"

Ireneusz Stromski - "Morskie opowieści"

Alan Menken - "Beauty And The Beast Medley" arr. Toshio Mashima.

Pablo Beltran Ruiz - "Sway" arr. Jan van Kraeydonck

Leonard Cohen - "Hallelujah" arr. Michael Brown

Orkiestra MOSG pod dyr. Jarosława Rywalskiego, Marcin Armański – organy

Jeremiah Clarke - "Trumpet Voluntary" arr. Jerome Naulais

Johann Sebastian Bach - "Jesu, Joy Of Man's Desiring"

Henry Purcell - "Trumpet Tune" arr. Jerome Naulais

Giulio Caccini - "Ave Maria" arr. Julian Oliver

Camille Saint-Saëns - "Finale From The Organ Symphony" opr. Jarosław Rywalski

 

Marcin Armański ur. w Kielcach w 1983roku. Naukę gry na organach rozpoczął pod kierunkiem Ks. Zbigniewa Rogali, ukończył również Państwową Szkołę Muzyczną w Kielcach w klasie fortepianu. Kształcił się w Salezjańskim Liceum Muzycznym w Lutomiersku w klasie Michała Olszewskiego. W 2007 roku uzyskał tytuł magistra sztuki Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w  Katowicach, gdzie studiował w klasie profesora Juliana Gembalskiego i Zygmunta Antonika. Od 2006 związany jest ze Świdnicą na Dolnym Śląsku. W latach 2006 - 2014  pełnił funkcje: kantora Kościoła Pokoju i organisty kościoła klasztornego oo. Paulinów. Działał równie jako muzyk kościelny przy parafii ewangelicko-reformowanej we Wrocławiu. Prowadzi działalność pedagogiczną. Jest laureatem ogólnopolskich konkursów organowych i kompozytorskich. Ma na swoim koncie liczne nagrania dla Radia i Telewizji ( w tym także dla telewizji amerykańskiej i japońskiej) W 2011 roku zagrał specjalny koncert podczas wizyty szwedzkiej pary królewskiej w Świdnicy.  Koncertuje regularnie w kraju i za granicą, występował już miedzy innymi w Niemczech, Belgii, Finlandii, Czechach, Słowacji. Jest organizatorem życia muzycznego na Dolnym Śląsku, od wielu lat prowadzi festiwale organowe m.in w Jeleniej Górze , Karpaczu, Kaczorowie, . W 2016 roku zainicjował projekt edukacyjny „Ogólnopolskie Warsztaty dla Organistów i Muzyków Kościelnych”, który funkcjonuje pod patronatem Synodalnej Komisji ds. Liturgii i Muzyki Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Zajmuje się organmistrzostwem- rekonstrukcjami historycznych instrumentów klawiszowych.

Orkiestra Morskiego Oddziału Straży Granicznej pod dyr. Jarosława Rywalskiego. Kpt. SG Jarosław Rywalski - absolwent Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku (wydział instrumentalny – trąbka oraz studia podyplomowe: dyrygentura orkiestr dętych). Od lat związany z mundurem najpierw jako instrumentalista w Orkiestrze Reprezentacyjnej Marynarki Wojennej w Gdyni i Orkiestrze Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Gdańsku a od 2007 r. jako kapelmistrz Orkiestry Morskiego Oddziału Straży Granicznej.

Orkiestra Morskiego Oddziału Straży Granicznej. W  listopadzie 1951 roku ukazał się rozkaz powołujący do życia orkiestrę ówczesnej Kaszubskiej Jednostki Wojsk Ochrony Pogranicza - późniejszej Kaszubskiej Brygady WOP. Jednak tworzenie orkiestry nie odbywało się bez problemów i jako pododdział zaczęła funkcjonować od marca 1952 roku (uznawanego dzisiaj za datę powstania orkiestry). Jak można policzyć orkiestra w tym roku obchodzi jubileusz 65 – rocznicy powstania. Do dnia 16 maja 1991 roku zespół funkcjonował w strukturze Wojsk Ochrony Pogranicza a od tego dnia działała w nowej formacji - Straży Granicznej. Od wielu lat orkiestra uczestniczy w przeglądach orkiestr i festiwalach zarówno cywilnych jak i formacji mundurowych w kraju i za granicą (Holandia, Niemcy). Swoimi rozlicznymi występami przyczynia się do upowszechnienia kultury muzycznej i umacniania więzi łączących Straż Graniczną ze społeczeństwem. Kapelmistrzem orkiestry jest kapitan SG Jarosław Rywalski, tamburmajorem bosman sztabowy SG Przemysław Jendrych a szefem starszy chorąży SG Bartosz Sulkowski. Wypada podkreślić, że Orkiestra Morskiego Oddziału Straży Granicznej jest obok Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej z Nowego Sącza, jedną z dwóch orkiestr istniejących w Straży Granicznej. Jako reprezentantka Morskiego Oddziału Straży Granicznej występuje w mundurach marynarskich.