ŻYCZENIA KSIĘDZA BISKUPA NA WIELKANOC 2019 PDF Drukuj Email

Siostry i Bracia!
Bracia Kapłani!

Nasze serca przepełnia dzisiaj ogromna radość z faktu, że po raz kolejny możemy celebrować zwycięstwo naszego Pana Jezusa Chrystusa nad złem, cierpieniem i śmiercią. Wiara w Jego Zmartwychwstanie pozwala nam usłyszeć – zwłaszcza jeśli przeżywamy trudne chwile – słowa, które według starożytnej homilii na Wielką Sobotę miał w otchłani od Chrystusa usłyszeć praojciec Adam – „Zbudź się, który śpisz! Nie po to bowiem cię stworzyłem, abyś pozostawał spętany w Otchłani. Powstań z martwych, albowiem jestem życiem umarłych. Powstań ty, który jesteś dziełem rąk moich. Powstań ty, który jesteś moim obrazem uczynionym na moje podobieństwo”.

Zmartwychwstały Jezus dzisiaj w serce każdego z nas wlewa nadzieję: Zmartwychwstał, a zatem wszystko jest możliwe, a zatem dobro jest silniejsze od zła, a zatem z Nim – moim Panem – mogę wyjść z tego wszystkiego, co mnie przytłacza, ogranicza, unieszczęśliwia. Chrystus do każdej i każdego z nas woła dzisiaj: „Powstań! Żyj!”. Dzięki Jego łasce możemy żyć pięknie: przepełnieni miłością, głosząc Dobrą Nowinę i pełniąc dzieła miłosierdzia wobec rodziny, bliskich, przyjaciół oraz wszystkich, których Pan postawi na naszej drodze. Wszystkim Wam życzę więc pięknego, Chrystusowego życia i ku temu z serca błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.Wasz biskup
+ Ryszard Kasyna
Pelplin, dnia 21.04.2019 r.
Dzięki Śmierci Jezusa na Krzyżu

i Jego Zmartwychwstaniu

możliwy był dar

wylania Ducha Świętego.

Od tej pory nie ma już w nas lęku, obawy,

zawiedzionych nadziei, ale niech jest pewność

i ufna wiara, że cokolwiek nas spotka,

to możemy być spokojni,

bo z nami jest Zmartwychwstały Chrystus.

Niech więc Duch Święty stwarza w nas serca nowe

i czyste, obdarzając nas swoimi łaskami:

miłością, radością, pokojem i dobrocią.

Współpracujmy zatem z Duchem Świętym

z determinacją poszukując prawdy,

bo Duch Święty jest Duchem Prawdy.

Głośmy światu, że Chrystus Zmartwychwstał.

Pokój i łaska Zmartwychwstałego niech towarzyszą wszystkim Waszym codziennym poczynaniom.

Ks. Proboszcz Ireneusz Kalf

wraz z Współpracownikami.