Księża PDF Drukuj Email

Ks. Ireneusz KalfProboszcz: Ks. Ireneusz Kalf.

Urodzony 7 czerwca 1967 roku w Pelplinie. Na Wydziale Teologicznym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego uzyskuje 17 marca 1992 roku tytuł magistra teologii. Święcenia kapłańskie przyjął 6 czerwca 1992 roku w Pelplinie z rąk Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Jana Bernarda Szlagi. Od 1 lipca 1992 roku do 14 lutego 1997 roku wikariusz parafii p.w. św. Józefa w Świeciu nad Wisłą. Od 7 listopada 1995 roku rejonowy duszpasterz młodzieży delegatury kamieńskiej. 14 lutego zostaje wikariuszem parafii p.w. św. Marii Magdaleny w Czersku. W tym czasie w listopadzie 1998 roku zdaje egzamin proboszczowski. Z dniem 15 listopada 2002 roku przechodzi na wikariat w Tczewie do parafii p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego. Od 21 lutego 2003 roku sprawuje funkcję diecezjalnego moderatora Ruchu Odnowy w Duchu Świętym Diecezji Pelplińskiej. Dekretem Księdza Biskupa Jana Bernarda Szlagi z dnia 5 stycznia 2006 roku mianowany proboszczem parafii p.w. Wniebowzięcia NMP w Kręgu, obejmuje ją dnia 9 stycznia 2006 roku. W czerwcu 2006 roku zdobywa licencjat na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w ramach studium biblijno-pastoralnego na kierunku Teologia Pastoralna. Od września 2006 roku ojciec duchowny dekanatu Skarszewy. Od września 2008 roku Asystent Kościelny Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Starogardzie Gdańskim. Dekretem Księdza Biskupa Diecezjalnego Jana Bernarda Szlagi z dnia 23 września 2010 roku zostaje proboszczem parafii p.w. Bożego Ciała w Tucholi, którą obejmuje 15 października tegoż roku. Od 24 czerwca 2013 roku pełni posługę egzorcysty diecezjalnego. Od 10 października 2014 roku jest wicedziekanem dekanatu tucholskiego.

 

Wikariusze

Ks. Krzysztof Malczewski Ks. Dominik Roczniak

Ks. Krzysztof Malczewski          Ks. Dominik Roczniak

 

Ks. Krzysztof Malczewski Urodzony 4 kwietnia 1984 r. w Chojnicach. Po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego im. Filomatów Chojnickich w Chojnicach w 2003 rok wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie. Święcenia kapłańskie otrzymał z rąk Księdza Biskupa Diecezjalnego prof. dra hab. Jana Bernarda Szlagi 31 maja 2009 roku. Posługę wikariusza pełnił w latach 2009-2012 w parafii św. Józefa w Świeciu, natomiast w latach 2012-2015 w parafii św. Mateusza Ap. i Ew. w Nowem nad Wisłą. W latach 2011-2015 odbył studia doktoranckie z zakresu teologii biblijnej, o specjalizacji z literatury międzytestamentalnej, na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Dekretem ks. dr Ryszarda Kasyny, Biskupa Pelplińskiego z dniem 20 lipca 2015 został mianowany wikariuszem parafii Bożego Ciała w Tucholi.

Ks. Dominik Roczniak urodził się 7 maja 1987 roku w Świeciu nad Wisłą, jako syn Krzysztofa i Marioli z domu Połomskiej. Uczęszczał do Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Ks. Bernarda Sychty w Świeciu, które ukończył egzaminem maturalnym. W 2010 roku wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie. Święcenia diakonatu przyjął 14 czerwca 2014 roku z rąk księdza biskupa pomocniczego Wiesława Śmigla. Praktyki diakońskie odbywał w parafiach p.w. św. Michała Archanioła w Kiełpinie oraz św. Wojciecha w Kartuzach. Święcenia kapłańskie przyjął 23 maja 2015 roku z rąk księdza biskupa diecezjalnego Ryszarda Kasyny. Mszę Świętą Prymicyjną ks. Dominik odprawił 24 maja 2015 roku o godzinie 12.00 w parafii p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Świeciu. Po święceniach kapłańskich od 1 lipca do 16 sierpnia służył pomocą duszpasterską na czas wakacji w parafii p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Tczewie. Z  dniem 20 sierpnia 2015 roku został mianowany wikariuszem parafii p.w. Bożego Ciała w Tucholi.

 

Kapłani seniorzy

Ks. Kazimierz Giersz

Ks. Kazimierz Giersz

Ks. Kazimierz Giersz Urodził się 30 stycznia 1931 roku w Tucholi. Chrzest otrzymał w święto Matki Boskiej Gromnicznej. Do szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum uczęszczał w Tucholi. W 1951 roku zdał egzamin dojrzałości. W tym samym roku zgłosił się do Seminarium Duchownego w Pelplinie. 28 kwietnia 1957 roku otrzymał święcenia kapłańskie z rąk Księdza Biskupa dra Kazimierza Józefa Kowalskiego. Wikariuszem był w parafiach w Więcborku, Sierakowicach, Kartuzach, Osielsku i Osieku. W 1968 roku przez kilka miesięcy administrował parafią Cekcyn. 20 listopada 1968 roku został proboszczem parafii Orzechowo. Po blisko 17 latach przeszedł do parafii Osiek. W 1996 roku przeniesiony w stan spoczynku zamieszkał w Münster. Tam pomagał w parafii Nienberge. Wrócił do Tucholi w 2005 roku. Jako kapłan senior współpracuje duszpastersko z parafią Bożego Ciała w Tucholi.


 


Byli wikariusze

Ks. Mariusz SkrzypekKs. Mariusz Skrzypek urodzony 15 lutego 1970 roku w Świeciu nad Wisłą. Szkołę średnią ukończył w Chełmnie. Po maturze wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej w Poznaniu, kontynuując studia od 1991 roku w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie. Święcenia kapłańskie otrzymał z rąk Księdza Biskupa Diecezjalnego prof. dra hab. Jana Bernarda Szlagi 18 maja 1997 roku w Pelplinie. Jako wikariusz posługiwał w parafii Podwyższenia Krzyża Św. w Tczewie (3 lata), w parafii św. Marcina z Tours w Świekatowie (6 miesięcy), w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Lęborku (1,5 roku), w parafii Matki Bożej Królowej Polski w Lęborku (5 lat), w parafii NMP Matki Kościoła w Tczewie (3 lata). Od lipca 2010 roku w parafii Bożego Ciała w Tucholi. Z dniem 20 sierpnia 2016 roku skierowany do pracy duszpasterskiej w parafii Wniebowzięcia NMP w Koronowie.


Ks. Bartosz Kleist urodzony w Kościerzynie w 1982 roku. Po ukończeniu szkoły podstawowej, dalszą naukę kontynuował w I Liceum Ogólnokształcącym im. Józefa Wybickiego w Kościerzynie. W 2001 roku złożył egzamin dojrzałości wstępując do Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Pelplińskiej. Święcenia Kapłańskie otrzymał z rąk Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Diecezjalnego prof. dra hab. Jana Bernarda Szlagi w Bazylice Katedralnej w Pelplinie 1 czerwca 2008 roku. Po święceniach podjął posługę wikariuszowską w parafii św. Mateusza, Nowe nad Wisłą. Z dniem 1 lipca 2010 roku w parafii p.w. Bożego Ciała w Tucholi. Z dniem 20 sierpnia 2015 roku skierowany jako wikariusz do parafii p.w. Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata w Tczewie.

 

Ks. Karol Węsierski-Tesen urodzony 9 czerwca 1985 roku w Lęborku. Pochodzi z parafii pw. Narodzenia NMP w Sianowie. Po ukończeniu szkoły podstawowej dalszą edukację kontynuował w Technikum Ekonomicznym w Kartuzach. Po zdaniu matury w 2005 roku wstępuje do Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie. Święcenia kapłańskie przyjmuje 29 maja 2011 roku z rąk Biskupa Pelplińskiego ks. prof. dr hab. Jana Bernarda Szlagi w Bazylice Katedralnej w Pelplinie. Po święceniach Biskup Diecezjalny skierował go do pracy jako wikariusza w parafii Wniebowzięcia NMP.  Dekretem ks. dr Ryszarda Kasyny, Biskupa Pelplińskiego z dniem 20 lipca 2014 został mianowany wikariuszem parafii pw. Bożego Ciała w Tucholi. Z dniem 20 sierpnia 2015 roku skierowany na studia specjalistyczne do Strasburga.

 

Ks. Leszek Cała. Magister teologii. Urodzony w Tczewie w 1972 roku. Po ukończeniu szkoły podstawowej podjął naukę w Technikum Mechanicznym w Tczewie, którą zakończył zdaną maturą oraz dyplomem technika. Po ukończeniu szkoły średniej podejmuje pracę i odbywa zasadniczą służbę wojskową. W roku 1994 wstępuje do Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie, które kończy w Roku Jubileuszowym 2000. Dnia 11 czerwca 2000 roku z rąk Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Diecezjalnego prof. Dra hab. Jana Bernarda Szlagi przyjmuje święcenia kapłańskie w Bazylice Katedralnej w Pelplinie. Po święceniach podejmuje posługę wikariuszowską w następujących parafiach: pw. Wszystkich Świętych w Skórczu (3 lata), pw. NMP Królowej Polski w Chojnicach (4 lata) i pw. św. Mateusza w Starogardzie Gdańskim (3 lata). Z dniem 1 lipca 2010 roku zostaje wikariuszem parafii pw. Bożego Ciała w Tucholi.  Od 20 sierpnia 2014 roku proboszcz parafii p.w. Świętej Jadwigi Królowej w Nakli.

 

Rodziny Diecezji Pelplińskiej

 

Wspólnoty Młodzieżowe

Światowe Dni Młodzieży

Szukaj w serwisie

Gościmy on-line

Naszą witrynę przegląda teraz 20 gości