Księża
Księża PDF Drukuj Email

Ks. Ireneusz KalfProboszcz: Ks. Ireneusz Kalf.

Urodzony 7 czerwca 1967 roku w Pelplinie. Na Wydziale Teologicznym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego uzyskuje 17 marca 1992 roku tytuł magistra teologii. Święcenia kapłańskie przyjął 6 czerwca 1992 roku w Pelplinie z rąk Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Jana Bernarda Szlagi. Od 1 lipca 1992 roku do 14 lutego 1997 roku wikariusz parafii p.w. św. Józefa w Świeciu nad Wisłą. Od 7 listopada 1995 roku rejonowy duszpasterz młodzieży delegatury kamieńskiej. 14 lutego zostaje wikariuszem parafii p.w. św. Marii Magdaleny w Czersku. W tym czasie w listopadzie 1998 roku zdaje egzamin proboszczowski. Z dniem 15 listopada 2002 roku przechodzi na wikariat w Tczewie do parafii p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego. Od 21 lutego 2003 roku sprawuje funkcję diecezjalnego moderatora Ruchu Odnowy w Duchu Świętym Diecezji Pelplińskiej. Dekretem Księdza Biskupa Jana Bernarda Szlagi z dnia 5 stycznia 2006 roku mianowany proboszczem parafii p.w. Wniebowzięcia NMP w Kręgu, obejmuje ją dnia 9 stycznia 2006 roku. W czerwcu 2006 roku zdobywa licencjat na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w ramach studium biblijno-pastoralnego na kierunku Teologia Pastoralna. Od września 2006 roku ojciec duchowny dekanatu Skarszewy. Od września 2008 roku Asystent Kościelny Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Starogardzie Gdańskim. Dekretem Księdza Biskupa Diecezjalnego Jana Bernarda Szlagi z dnia 23 września 2010 roku zostaje proboszczem parafii p.w. Bożego Ciała w Tucholi, którą obejmuje 15 października tegoż roku. Od 24 czerwca 2013 roku pełni posługę egzorcysty diecezjalnego. Od 10 października 2014 roku jest wicedziekanem dekanatu tucholskiego. Z dniem 1 lutego 2016 roku mianowany kapelanem Hufca ZHP w Tucholi. Od września 2016 roku pełni posługę ojca duchownego prezbiterów dekanatu tucholskiego. Z dniem 1 grudnia 2016 roku powołany do Rady Duszpasterskiej Diecezji Pelplińskiej.

 

Wikariusze

Ks. Krzysztof Malczewski Ks. Dominik Roczniak

Ks. Krzysztof Malczewski          Ks. Dominik Roczniak

 

Ks. Krzysztof Malczewski Urodzony 4 kwietnia 1984 r. w Chojnicach. Po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego im. Filomatów Chojnickich w Chojnicach w 2003 rok wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie. Święcenia kapłańskie otrzymał z rąk Księdza Biskupa Diecezjalnego prof. dra hab. Jana Bernarda Szlagi 31 maja 2009 roku. Posługę wikariusza pełnił w latach 2009-2012 w parafii św. Józefa w Świeciu, natomiast w latach 2012-2015 w parafii św. Mateusza Ap. i Ew. w Nowem nad Wisłą. W latach 2011-2015 odbył studia doktoranckie z zakresu teologii biblijnej, o specjalizacji z literatury międzytestamentalnej, na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Dekretem ks. dr Ryszarda Kasyny, Biskupa Pelplińskiego z dniem 20 lipca 2015 został mianowany wikariuszem parafii Bożego Ciała w Tucholi.

Ks. Dominik Roczniak urodził się 7 maja 1987 roku w Świeciu nad Wisłą, jako syn Krzysztofa i Marioli z domu Połomskiej. Uczęszczał do Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Ks. Bernarda Sychty w Świeciu, które ukończył egzaminem maturalnym. W 2010 roku wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie. Święcenia diakonatu przyjął 14 czerwca 2014 roku z rąk księdza biskupa pomocniczego Wiesława Śmigla. Praktyki diakońskie odbywał w parafiach p.w. św. Michała Archanioła w Kiełpinie oraz św. Wojciecha w Kartuzach. Święcenia kapłańskie przyjął 23 maja 2015 roku z rąk księdza biskupa diecezjalnego Ryszarda Kasyny. Mszę Świętą Prymicyjną ks. Dominik odprawił 24 maja 2015 roku o godzinie 12.00 w parafii p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Świeciu. Po święceniach kapłańskich od 1 lipca do 16 sierpnia służył pomocą duszpasterską na czas wakacji w parafii p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Tczewie. Z  dniem 20 sierpnia 2015 roku został mianowany wikariuszem parafii p.w. Bożego Ciała w Tucholi.

 

Kapłani seniorzy

Ks. Kazimierz Giersz

Ks. Kazimierz Giersz

Ks. Kazimierz Giersz Urodził się 30 stycznia 1931 roku w Tucholi. Chrzest otrzymał w święto Matki Boskiej Gromnicznej. Do szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum uczęszczał w Tucholi. W 1951 roku zdał egzamin dojrzałości. W tym samym roku zgłosił się do Seminarium Duchownego w Pelplinie. 28 kwietnia 1957 roku otrzymał święcenia kapłańskie z rąk Księdza Biskupa dra Kazimierza Józefa Kowalskiego. Wikariuszem był w parafiach w Więcborku, Sierakowicach, Kartuzach, Osielsku i Osieku. W 1968 roku przez kilka miesięcy administrował parafią Cekcyn. 20 listopada 1968 roku został proboszczem parafii Orzechowo. Po blisko 17 latach przeszedł do parafii Osiek. W 1996 roku przeniesiony w stan spoczynku zamieszkał w Münster. Tam pomagał w parafii Nienberge. Wrócił do Tucholi w 2005 roku. Jako kapłan senior współpracuje duszpastersko z parafią Bożego Ciała w Tucholi.


 


Byli wikariusze

Ks. Mariusz SkrzypekKs. Mariusz Skrzypek urodzony 15 lutego 1970 roku w Świeciu nad Wisłą. Szkołę średnią ukończył w Chełmnie. Po maturze wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej w Poznaniu, kontynuując studia od 1991 roku w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie. Święcenia kapłańskie otrzymał z rąk Księdza Biskupa Diecezjalnego prof. dra hab. Jana Bernarda Szlagi 18 maja 1997 roku w Pelplinie. Jako wikariusz posługiwał w parafii Podwyższenia Krzyża Św. w Tczewie (3 lata), w parafii św. Marcina z Tours w Świekatowie (6 miesięcy), w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Lęborku (1,5 roku), w parafii Matki Bożej Królowej Polski w Lęborku (5 lat), w parafii NMP Matki Kościoła w Tczewie (3 lata). Od lipca 2010 roku w parafii Bożego Ciała w Tucholi. Z dniem 20 sierpnia 2016 roku skierowany do pracy duszpasterskiej w parafii Wniebowzięcia NMP w Koronowie.


Ks. Bartosz Kleist urodzony w Kościerzynie w 1982 roku. Po ukończeniu szkoły podstawowej, dalszą naukę kontynuował w I Liceum Ogólnokształcącym im. Józefa Wybickiego w Kościerzynie. W 2001 roku złożył egzamin dojrzałości wstępując do Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Pelplińskiej. Święcenia Kapłańskie otrzymał z rąk Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Diecezjalnego prof. dra hab. Jana Bernarda Szlagi w Bazylice Katedralnej w Pelplinie 1 czerwca 2008 roku. Po święceniach podjął posługę wikariuszowską w parafii św. Mateusza, Nowe nad Wisłą. Z dniem 1 lipca 2010 roku w parafii p.w. Bożego Ciała w Tucholi. Z dniem 20 sierpnia 2015 roku skierowany jako wikariusz do parafii p.w. Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata w Tczewie.

 

Ks. Karol Węsierski-Tesen urodzony 9 czerwca 1985 roku w Lęborku. Pochodzi z parafii pw. Narodzenia NMP w Sianowie. Po ukończeniu szkoły podstawowej dalszą edukację kontynuował w Technikum Ekonomicznym w Kartuzach. Po zdaniu matury w 2005 roku wstępuje do Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie. Święcenia kapłańskie przyjmuje 29 maja 2011 roku z rąk Biskupa Pelplińskiego ks. prof. dr hab. Jana Bernarda Szlagi w Bazylice Katedralnej w Pelplinie. Po święceniach Biskup Diecezjalny skierował go do pracy jako wikariusza w parafii Wniebowzięcia NMP.  Dekretem ks. dr Ryszarda Kasyny, Biskupa Pelplińskiego z dniem 20 lipca 2014 został mianowany wikariuszem parafii pw. Bożego Ciała w Tucholi. Z dniem 20 sierpnia 2015 roku skierowany na studia specjalistyczne do Strasburga.

 

Ks. Leszek Cała. Magister teologii. Urodzony w Tczewie w 1972 roku. Po ukończeniu szkoły podstawowej podjął naukę w Technikum Mechanicznym w Tczewie, którą zakończył zdaną maturą oraz dyplomem technika. Po ukończeniu szkoły średniej podejmuje pracę i odbywa zasadniczą służbę wojskową. W roku 1994 wstępuje do Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie, które kończy w Roku Jubileuszowym 2000. Dnia 11 czerwca 2000 roku z rąk Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Diecezjalnego prof. Dra hab. Jana Bernarda Szlagi przyjmuje święcenia kapłańskie w Bazylice Katedralnej w Pelplinie. Po święceniach podejmuje posługę wikariuszowską w następujących parafiach: pw. Wszystkich Świętych w Skórczu (3 lata), pw. NMP Królowej Polski w Chojnicach (4 lata) i pw. św. Mateusza w Starogardzie Gdańskim (3 lata). Z dniem 1 lipca 2010 roku zostaje wikariuszem parafii pw. Bożego Ciała w Tucholi.  Od 20 sierpnia 2014 roku proboszcz parafii p.w. Świętej Jadwigi Królowej w Nakli.

 

Rodziny Diecezji Pelplińskiej

 

Wspólnoty Młodzieżowe

Schola MARGARETKI

Pielgrzymka do Gruzji

Szukaj w serwisie

Gościmy on-line

Naszą witrynę przegląda teraz 23 gości